0113 85 10 31 info@tiarefashion.com

Privacy Policy Tiare

Tiare gevestigd te Goes hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy lichten wij graag toe hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Tiare is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Inhoud
Een aankoop in onze winkel of webshop
Klantkaarthouders
Informatie
Nieuwsbrieven
Cameratoezicht
Solliciteren bij (naam organisatie)
Gebruikmaken van ons wifi-netwerk
Cookies
Sociale media
Verstrekking aan derden
Minderjarigen
Beveiliging
Jouw rechten
Klachten
Vragen
Contactgegevens

Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Contactgegevens

Tiare
Gasthuisstraat 5
4461 JS  GOES
info@tiarefashion.com

Een aankoop in onze winkel of webshop

 Persoonsgegevens van klanten worden door TIARE  verwerkt voor een aantal doelstellingen. Zo zijn we wettelijk verplicht om een deugdelijke order- en financiële administratie te voeren. Verder voeren wij een administratie om je gedurende het gebruik van het product van service en informatie te kunnen voorzien. Verder gebruiken wij je gegevens om met je te kunnen communiceren over de levering van producten en om uitvoering te kunnen geven aan een verstrekte opdracht. Daarnaast kunnen wij je ook om feedback vragen over onze dienstverlening om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Grondslag:

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten is de uitvoering van de overeenkomst tot levering.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Transactiegegevens;
 • Gegevens met betrekking tot eerdere aankopen;

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door Tiare opgeslagen:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog gedurende maximaal 7 jaar.

We zijn belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop gedurende zeven jaar te bewaren. Daarnaast worden de gegevens in onze orderadministratie bewaard om eventuele vragen te beantwoorden of te kunnen helpen als er onverhoopt klachten zijn.

Inlog
Als klant is het mogelijk om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken zodat je inzage hebt in je vorige aankopen, je e-mailvoorkeuren kan wijzigen en bestellingen kan plaatsen. Wij slaan het wachtwoord versleuteld op en kunnen deze niet inzien. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je TIARE hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Klantkaarthouders

Vaste klanten kunnen bij ons gebruik maken van extra dienstverlening. Zo zijn onze klantkaarthouders als eerste op de hoogte van aanbiedingen of speciale koopavonden. Daarnaast is het mogelijk om op basis van jouw aankopen te sparen voor korting. Als klantkaarthouder zijn we op de hoogte van jouw aankopen in het verleden en kunnen we je op basis daarvan gericht informeren over producten die jij mogelijk leuk vindt. Daarnaast vragen wij je ook om feedback over onze dienstverlening om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Grondslag:

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van onze klantenkaarthouders is de uitvoering van de klantenkaartovereenkomst.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Transactiegegevens;
 • Geboortedatum
 • Gegevens met betrekking tot eerdere aankopen.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door Tiare opgeslagen:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog gedurende maximaal 7 jaar.

We zijn belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop gedurende zeven jaar te bewaren. Daarnaast worden de gegevens in onze orderadministratie bewaard om eventuele vragen te beantwoorden of te kunnen helpen als er onverhoopt klachten zijn.

Wanneer je gedurende vijf jaar geen aankoop doet, zullen je gegevens als klantkaarthouder worden verwijderd.

Informatie

Personen die geïnteresseerd zijn in onze diensten of producten kunnen door middel e-mail meer informatie opvragen. Binnenkomende vragen beantwoorden wij graag, hierbij worden persoonsgegevens verwerkt. Ook kunnen er vragen met betrekking tot het gebruik van een product worden gesteld via het e-mail.

Grondslag:

 

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door Tiare opgeslagen:

 • Gedurende de behandeling van de mail en daarna nog gedurende 6 maanden. Bij vragen over een aankoop kan de correspondentie worden toegevoegd bij de gegevens over uw aankoop.
Nieuwsbrieven

Via onze website of bij het doen van een aankoop kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze wordt periodiek digitaal verstuurd. In onze nieuwsbrief geven we informatie over onze producten, lopende acties en evenementen in onze winkels.

Grondslag:

Wanneer je je aanmeld via onze website geef je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens.
Ook kan je bij het doen van een aankoop in de winkel of webshop worden aangemeld voor de nieuwsbrief, tenzij je aangeeft dat je dit niet op prijst stelt. Wij zullen je altijd over deze mogelijkheid informeren

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Transactiegegevens;
 • Gegevens met betrekking tot eerdere aankopen;

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door Tiare opgeslagen:

 • Gedurende de tijd dat je bent aangemeld voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een optie om je af te melden voor onze nieuwsbrieven.
Cameratoezicht

In onze winkel  maken wij gebruik van cameratoezicht ter beveiliging van onze producten, personeel en klanten. Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van meerdere zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen.

Grondslag:

Er is een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van cameratoezicht in onze winkel. Het is namelijk van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van ons personeel en onze producten.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Beeldmateriaal
 • Uiterlijke kenmerken personen

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door Tiare opgeslagen:

 • Gedurende maximaal een weken, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.
Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website wordt gevolgd.

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Tiare zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie wij samenwerken. Hieronder vind je een overzicht van de soorten cookies die geplaatst worden via de website:

Functionele cookies

Tiare plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Tiare maakt gebruik van analytische cookies, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Grondslag:

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door cookies is het gerechtvaardigd belang. Er wordt een minimale inbreuk gemaakt op de privacy van bezoekers en de cookies worden alleen gebruikt om er voor te zorgen dat de website goed werkt en we beperkte informatie krijgen over onze bezoekers.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina‘s;
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door Tiare opgeslagen:

 • Gedurende het bezoek aan de website en daarna nog maximaal twee jaar.
Sociale media

Op onze website kan je informatie via sociale media delen, via de aanwezige sociale media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale media van toepassing.

 

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die door Tiare worden verwerkt worden ook voor ons door derden verwerkt als dat noodzakelijk is. Zo werken wij samen met partijen voor:

 • Het verzorgen van onze website;
 • Het verzorgen van algemeen systeembeheer;
 • De verzending van e-mails;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van bezorging van producten;
 • Toepassing van cameratoezicht;
 • Het verzorgen van het wifinetwerk.

Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van jouw gegevens. Ook kunnen we jouw gegevens met anderen delen wanneer je daar toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Tiare zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Jouw rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je een aantal privacy-rechten.

Recht op inzage
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerkt, dan kan je een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen jouw verzoek in beginsel binnen een maand.

Recht op rectificatie
Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.

Recht op vergetelheid
Je kan, in een aantal gevallen, aan ons vragen om jouw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid.

Recht op dataportabiliteit

Je kan een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als wij jouw gegevens verwerken omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Of om een overeenkomst uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Let op: dit geldt alleen voor gegevens die wij digitaal verwerken, dus niet voor papieren bestanden.

Het recht op dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van gegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (artikel 20, derde lid AVG).

Recht op beperking van de verwerking
Je kan ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.

Recht van bezwaar
Je kan bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit is het recht van bezwaar.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Tiare
Gasthuisstraat 5
4461 JS GOES
info@tiarefashion.com